Specials

In de categorie Specials vallen de zaken die de Plegt Carrosserie Groep maakt op klantwens. Door onze eigen engineers kan uw idee omgezet worden in een 3D-tekening en door onze ervaren medewerkers wordt het idee daadwerkelijk gebouwd. Geen uitdaging is ons te groot!

Neem contact met ons op