Wisselsystemen

Door het gebruik van wisselsystemen bent u in staat om een laadbak te laden terwijl uw voertuig ingezet kan worden waar het voor bedoeld is, rijden. De Plegt Carrosserie Groep levert verschillende afzetsystemen. Naast de internationaal geaccepteerde standaard BDF, bouwt de Plegt Carrosserie Groep jaarlijks verschillende Renova-systemen en worden ook veel klant-specifieke maatvoeringen toegepast. Vaak zijn klant-specifieke afmetingen van vroeger uit in gebruik geraakt, terwijl men tegenwoordig liever zou willen overstappen naar BDF. Ook hierin denken wij graag mee door twee verschillende systemen te combineren om zo te voorkomen dat u uw hele wagenpark tegelijk moet aanpassen! 

Neem contact met ons op